Reklamacije

Reklamacije

reklamacije

REKLAMACIJE

Sigurno ste se pitali kako reagirati na reklamacije kada se nađete u nezgodnoj situaciji
Takva situacija je neugodna i po kupca i po prodavača.
Prvo ćemo u ovom blogu objasniti što je to uopce reklamacija i kada je u pravu kupac, a
kada prodavač.
Poslovica kaže : KUPAC JE UVIJEK U PRAVU, no je li tomu zaista tako.??
Moramo biti iskreni sami prema sebi: OBOJE STRANE MORAJU BITI ZAŠTICENE.
Govorim kao prodavač, ali prije svega kao potrošač(kupac).
ŠTO JE REKLAMACIJA?
Reklamacija je, tehnički, sve na što se kupac žali. No, naravno da nije isto ako se žali na
tehničku neispravnost proizvoda ili ako se žali na tehnički ispravan proizvod.
S obzirom da se cesto događa da se stranka i prodavač svađaju oko zakona, a još češće se
obje strane prave važne kako poznaju zakone i kako naravno uvijek nekome netko u obitelji
radi kao pravnik ili odvjetnik, i ulaze u začarani krug rasprave.
Ovdje ćemo stati tome na kraj i objasniti svakome njegova prava.
Evo da zapocnemo za početak sa time kada je stranka u pravu :)
Ako stranka kupi proizvod koji je tehnički neispravan, e u tom slučaju stranka ima prava na
sve :)
Evo u nastavku i zakona o tome :
U slučaju pojave materijalnog nedostatka na proizvodu u roku 6 mjeseci do 2 godine od kupnje imate
pravo na reklamaciju, prema čl.43 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14 te čl.400. Zakona o obveznim
odnosima, uz predočenje računa.
U slučaju pojave materijalnog nedostatka na proizvodu u roku 6 mjeseci do 2 godine od kupnje imate
pravo na reklamaciju, prema čl.43 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14 te čl.400. Zakona o obveznim
odnosima, uz predočenje računa.
Prema čl. 410. Zakona o obveznim odnosima, kupacpotrošač
koji je pravodobno i uredno obavijestio
prodavatelja o nedostatku može po svom izboru:
1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
3) zahtijevati sniženje cijene,
4) izjaviti da raskida ugovor povrat
novca (samo u slučaju iz čl. 412)
(2) U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o
odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim
dobrima.
(3) Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz
odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.
(4) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.
Često se događa da stranka pozeli povrat novca, ali za povrat novca postoji sljedeći zakon :
(1) Kad kupac može raskinuti ugovor – tražiti povrat novca
Članak 412.
(1) Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za
posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje
cijene.
Što bi to zapravo znacilo?
Znači da ne možete uvijek i za bilo što tražiti povrat novca. proizvod koji ste kupili mora
vam biti od presudne važnosti za svakodnevne aktivnosti. Npr: frižider :bez njega naprosto
ne možete. jer u njemu čuvate svakodnevne namirnice koje su vam potrebne za život,
naravno madrac na kojem spavate, itd.
Sad kada samo razjasnili kakva prava ima kupac(potrošač) koji ima tehnički oštećen
proizvod, idemo vidjeti kakva prava ima kada je reklamacija na proizvod koji je
ISPRAVAN.
reklamacije
Naravno ima i takvih slučajeva,gdje stranka očekuje povrat novca ili neki novi proizvod,
iako je proizvod tehnički ispravan (jednostavno se stranci ne sviđa boja ili je negdje našla
jeftiniji prozvod).
Često su ljudi uvjereni kako u prvih 7 dana imaju prava na što god požele.
No to nije istina.
Zamislite situaciju u kojoj kupujete madrac koji se radi posebno za vas i vi ste ga sami
izabrali u salonu i krojen je po vama. Takav proizvod je jako teško prodati nekome drugome
pa se tu mora imati razumijevanja i za firmu koja prodaje proizvode.
Znači, ako je kupac izabrao proizvod u SALONU, vidio je proizvod, i ako je proizvod
tehnički ispravan, kupac nema nikakva prava, i tada je FIRMA ZAŠTICENA.
Misteriozni zakon koji kaže da unutar 7 dana imate pravo povrata novca ili proizvoda BEZ
IKAKVOG OBRAZLOŽENJA, vrijede samo za proizvode koji su kupljeni preko
interneta zato što ga niste vidjeli uživo.
I naravno da svi ovi zakoni ne vrijede za sve proizvode jednako.
Zamislite da ste preko interneta kupili parfem, otvorili ga i nije vam fino mirisao, i sad ga
želite vratiti prodavaču. I tako tom istom prodavaču to napravi još 1000 kupaca… Prodavač
može zatvoriti dućan samo zato sto vi kupujete proizvode za koje ni sami ne znate želite li
ih, a proizvodi su apsolutno tehnici valjani :)
I za kraj, da ne bi dolazilo do svađe i usmenog prepiranja između stranke i prodavača i
prijetnjama “čija mama radi kao odvjetnik”: za sve postoji Udruga o zaštiti potrošača gdje se
možete obratiti : www.potrosac.hr , istražiti zakone, i bez nadmetanja tko je u pravu prema
zakonu, postupiti pismenim putem na koji vam FIRMA u kojoj kupujete dužna prema
zakonu odgovoriti unutar 15 DANA :)
To jedini pravilan put za traženjem svojh prava.
Sad kada znamo kako se ponašati u takvim situacijama, ugodna kupovina MADRACA u
svakome salonu!!
LAK SAN I U VAŠ STAN
ŽELI VAM BIOSAN

Video u nastvaku :